Logo Jadernicka gif.gif

Klub Jadernička

ARPZPD v ČR z.s., Klub JADERNIČKA
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí  v ČR, Klub JADERNIČKA
 
Vznik Klubu Jadernička
Původně byl klub „Auxilium“ jedním z mnoha klubů republikové organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže v ČR, o.s. Vznikl v roce 1996 snahou několika rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením.
V prvních letech působil klub jen jako společenství vzájemně se podporujících rodin. Organizoval pravidelná setkávání rodin, psycho-terapeutické a rekondiční pobyty pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením. Postupně se však klub stal poskytovatelem sociálních služeb, které pro svůj život my, naše děti a nám podobné rodiny nezbytně potřebujeme a které v regionu zcela chyběly.
Po změnách v Občanském zákoníku profesní vedení Klubu Auxilium založilo obecně prospěšnou společnost pod názvem Auxilium. Auxilium o.p.s je nadále poskytovatelem sociálních služeb.http://auxilium.cz
Se samotnou spolkovou činností navazuje sdružení rodičů pod novým názvem Jadernička od ledna 2014

.
Poslání
 
Hájit zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů
Napomáhat integraci zdravotně postižených dětí mezi zdravé kamarády
Podporovat nezávislý způsob života osob se zdravotním postižením
Šířit informace a osvětu
Ovlivňovat porozumění a vzájemné vztahy veřejnosti a zdravotně postižených
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one